Het babba-project

They are the closest thing the kids can relate as a family 

Het babba-project is opgezet om de kinderen in de opvanghuizen, jeugdinstellingen en woongroepen te ondersteunen in hun ontwikkeling. Veel kinderen zijn uit huis geplaatst nadat ouders niet meer voor hen konden zorgen. Hierdoor hebben veel van hen een achterstand opgelopen in hun emotionele, psychische en soms ook motorische ontwikkeling. Doordat er vanuit de overheid een beperkt budget is, krijgen de kinderen niet de aandacht die ze nodig hebben.

Daarom is het babba-project opgezet, waarbij oudere dames een ‘oma rol’ krijgen voor 2 of 3 kinderen. Vaak zijn dit gepensioneerde schooljuffen uit de omgeving, die geselecteerd worden door een team. In dit team zit een psycholoog, de directrice van het huis, de hoofdzuster en een vertegenwoordiger van Tabitha Bulgaria.
De babba’s krijgen een training, voordat zij met de kinderen aan het werk morgen.

Op dit moment hebben we 16 babba’s in dienst, maar we zijn gestart met 3 babba’s in Gorski Senovets. Hier zijn zij begonnen in een woongroep met ernstig verstandelijke en lichamelijke gehandicapten kinderen. Veel van hen waren bijna volledig bedlegerig en nauwelijks in staat zich te uiten. Nadat de babba’s 6 maanden een paar kinderen onder hen hoede hadden genomen, waren de resultaten duidelijk zichtbaar.

  • De kinderen waren vooruitgegaan in hun motorische en persoonlijke ontwikkeling.
  • De kinderen waren meer relaxed en ontspannen en hadden levendigere gezichtsuitdrukkingen.
  • Bij veel kinderen waren de beenspieren versterkt. Sommige van hen konden zelfs lopen, met hulp van hun babba.
  • Veel kinderen leerden zelfstandig te eten met een lepel. Hierdoor werden zij niet meer gevoed al liggend op hun rug.
  • De aanwezigheid van de babba’s hadden een positieve invloed op de andere kinderen en het personeel van de woongroep.

De aanwezigheid van de babba’s is een betere en humanitaire behandeling om bij te dragen aan de ontwikkeling van deze kinderen. De resultaten van hun werk zijn duidelijk wanneer de kinderen worden vergeleken met de fysieke en psychologische toestand waarin ze zich bevonden dan toen voor het babba-project van start ging.
Ook is het resultaat van het babba-project zichtbaar bij de woongroepen voor gezonde kinderen. Bij hen zien we ook een emotionele ontwikkeling en zien we dat de babba’s de kinderen voorbereiden op de toekomst. Een toekomst waarin de kinderen uiteindelijk op eigen benen mogen gaan staan.

De babba’s van Roman, samen met de burgemeester en directrice.