Tabitha Nederland maakt over ieder jaar een verslag. In dit verslag laten we zien hoe we er financieel voor staan en wat we in dat jaar bereikt hebben. Klik hieronder op een jaarverslag en deze wordt geopend in PDF.

Jaarverslagen

financiële jaarrapporten

Vanaf 2020 zullen jaarrapporten wederom worden opgenomen in het jaarverslag.

Eerdere jaren ingevoegd bij het jaarverslag